RECONSTRUCTING Q

Jesus Predicts Peter's Denial (Matthew 26:31-35||Mark 14:27-31||Luke 22:31-34)

43% reflected in both Matthew and Luke

Home | Statistics | Previous | Next | Or go to:

Color Coding: Matthew-Mark Agreements | Mark-Luke Agreements | Matthew-Luke Agreements | Triple Agreement
Formatting: Word Is Different | Word Differs from Both Parallels | Morphology Is Different | Morphology Differs from Both Parallels
Gray Background: This is not where this portion is found in this gospel.

MatthewMarkLukeNotes
31Τότε λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς 27καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς *
31πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης. 27ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται. P.Vindob. 2325G:
ἐν δὲ τῷ ἐ]ξ̣άγειν:* ὡς ε[ἶ]π̣ε̣[ν] ὅ̣τ̣ι̣ ἅ̣[παντες
ἐν ταύτη] τ̣ῇ νυκτὶ σκανδαλισ[θήσεσ-
θε κατὰ] τὸ γραφέν πατάξω τὸν [ποιμέ-
να καὶ τὰ] π̣ρόβατα διασκορπισθήσ[εται.* εἰ-
5 πόντος το]ῦ Πέτ(ρου) καὶ εἰ πάντες ο[ὐκ ἐγὼ ̣]*
λέγει Ἰ(ησοῦ)ς πρὶ]ν̣ ἀλεκτρυὼν δὶς* κοκ[κύσει
τρὶς ἀ]παρν[ήσῃ με
32μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 28ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
31Σίμων Σίμων, ἰδοὺ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον 32ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ πίστις σου καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. This follows clear Q material and is not from Mark. Is it from Q?
33ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ 29 δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ 33 δὲ εἶπεν αὐτῷ
33εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 29εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλʼ οὐκ ἐγώ. 33κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. Why does Luke not follow Mark more closely here? Perhaps the idea of going to death comes from Mark 14:31 below.
34ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς 30καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς 34 δὲ εἶπεν
34ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 30ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ. 34λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι.
35λέγει αὐτῷ Πέτρος 31 δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει
35κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. 31ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.
35ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. 31ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.

Home | Statistics | Previous | Next | Or go to: